Ana içeriğe atla

TÜRKÇE YETERLİK DÜZEYLERİ

  1. Türkçe yeterlik düzeyleri;

C1 Düzeyi:

 • Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir.

B2 Düzeyi:

 • Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar SUBÜ SADEM (TÖMER) tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek suretiyle Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar.

B1- A2-A1 Düzeyi:

 • Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1+1 yıl izinli sayılacaklardır. (Türkçe düzeyini 1 yıl sonunda yeterli düzeye çıkaramayanlar için 1 yıl daha ek süre verilir. Ancak bu ek süre, öğrenim süresinden sayılır.) Bu süreler sonunda, Türkçe yeterlik düzeylerini B2 seviyesine çıkarmak zorundadırlar.

Belirlenen süreler sonunda Türkçe Yeterlik Belgesini sunamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir

 1. Başvuran adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini belgelendirmek zorundadır.

(Yunus Emre Enstitüsü ve Devlet üniversitelerinin TÖMER belgeleri geçerlidir.)

Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri SUBÜ SADEM (TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir.

  • TÖMER Belgelerinin, Üniversiteye kayıt tarihi itibariyle son 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.
  • Ortaöğreniminin tamamını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
  • Ortaöğrenimine Türkiye dışında başka ülkede başlayıp Türk Lisesinde tamamlayan öğrenciler TÖMER Belgesi sunmak zorundadır.

YABANCI DİL YETERLİK DÜZEYLERİ

(İngilizce-Almanca-Arapça)

 • Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kayıt sırasında sunmalıdırlar. (Bu sınavlara ait eşdeğerlikler komisyon tarafından belirlenir.) Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar Dil Yeterlik Sınavına alınırlar.
 • Kısmen veya tamamen İngilizce, Almanca veya Arapça öğretim yapan birimlere kaydolan öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Belgesini sunamamaları veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olmaları halinde ilgili Yönetmelik kurallarına göre yabancı dil öğrenimine devam ederler.

6569 Sayılı Kanun ile hazırlık öğrenim süreleri 2 yıl olarak belirlenmiştir. Tüm hazırlık öğreniminin (Türkçe ve İngilizce/Almanca/Arapça) belirlenen süre içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu süreler içinde hazırlık öğreniminde başarılı olamayanların kayıtları silinir.